<delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect><delect id="vi5ya"></delect><bdo id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect></bdo><rt id="vi5ya"></rt><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt><rt id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect></rt><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect><delect id="vi5ya"></delect><delect id="vi5ya"></delect><bdo id="vi5ya"></bdo><rt id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect></rt> <rt id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></rt><noframes id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect><rt id="vi5ya"></rt><rt id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></rt><bdo id="vi5ya"></bdo><rt id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><rt id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect></delect></delect><noframes id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt></bdo></bdo> <delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect></delect><rt id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt></rt><bdo id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></bdo></bdo><noframes id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt><bdo id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt></bdo><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><noframes id="vi5ya">
新闻资讯   News
联系我们   Contact
搜索   Search
你的位置:首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

按余额结转客户往来期初余额怎么做两清操作-用友U8

2019/10/31 10:05:52      点击:
 问题:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账?橹心杲崾蓖纯颇堪从喽罱嶙,客户往来期初的余额,怎么做客户往来两清操作?
 原因:按余额结转往来科目时,没有详细的明细记录。
 答案:在用友U8V11.0erp系统中按余额结转后,在新年度只有一个余额,建议在总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清里做手工两清。
 以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:
 用友U8知识库主体用友U8知识库明细
 对应版本用友U8V11.0
 对应产品线用友U8ERP
 对应?椴莆窕峒-总账
 问题现象年结时往来科目按余额结转,客户往来期初的余额,怎么做客户往来两清操作?
 问题原因按余额结转往来科目时,没有详细的明细记录。
 解决方案按余额结转后,在新年度只有一个余额,建议在总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清里做手工两清。


夜夜视频
<delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect><delect id="vi5ya"></delect><bdo id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect></bdo><rt id="vi5ya"></rt><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt><rt id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect></rt><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></delect><delect id="vi5ya"></delect><delect id="vi5ya"></delect><bdo id="vi5ya"></bdo><rt id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect></rt> <rt id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></rt><noframes id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect><rt id="vi5ya"></rt><rt id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></rt><bdo id="vi5ya"></bdo><rt id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><rt id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect></delect></delect><noframes id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt></bdo></bdo> <delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect></delect><rt id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt></rt><bdo id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><delect id="vi5ya"></delect><delect id="vi5ya"><delect id="vi5ya"><noframes id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"></bdo></bdo></bdo><noframes id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt><bdo id="vi5ya"><rt id="vi5ya"></rt></bdo><delect id="vi5ya"><bdo id="vi5ya"><noframes id="vi5ya">